Spring til indhold

Blå EU-sygesikringskort

Det kan blive en rigtig dyr fornøjelse, hvis du skal indlægges på et udenlandsk hospital, og du ikke har det blå EU-sygesikringskort eller anden rejseforsikring på hånden. I nedenstående artikel kigger vi nærmere på det blå sygesikringskort, som erstattede det gule sygesikringskort tilbage i 2014.

Med det blå EU-sygesikringskort i bagagen, når du er på ferie, får du ret til samme behandling på samme vilkår som borgerne i det pågældende land. Kortet er gyldigt inden for EU, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein og har en gyldighed på op til 5 år.

Hvis din rejsedestination ikke omfatter et af de nævnte lande, vil det blå sygesikringskort ikke dække. For at blive dækket i disse land skal du tegne en privat rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Hvornår dækker det blå sygesikringskort?

Hvis du opholder dig midlertidigt (op til 12 måneder) i et af ovenstående nævnte lande, skal du have det blå sygesikringskort med dig. Sygesikringskortet dækker f.eks. når du:

  • Skal være au-pair eller i ulønnet praktik
  • Skal studere
  • Skal på ferie
  • Skal arbejde og du er sikker på, at du er omfattet af dansk social sikring

Sørg altid for at undersøge, hvordan du er dækket i det pågældende land. I visse tilfælde kan det være værd at overveje supplere med en privat sygeforsikring, læs mere nedenfor.

Det blå sygesikringskort dækker

Med det blå sygesikringskort får du ret til de samme sundhedsydelser som borgerne i det pågældende land. Du skal dog være opmærksom på, at i visse lande betaler borgerne selv, helt eller delvist for behandling, hvilket du i givet fald også vil komme til. Ligeledes kan du risikere, at du selv skal lægge ud for betaling af behandling.

EU-sygesikringskortet dækker i øvrigt kun, hvis tandlægen, lægen eller hospitalet er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet.

Det blå sygesikringskort dækker ikke

Du skal være opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker udgifter til hjemtransport, og i visse lande dækker kortet heller ikke udgifter til sygetransport. Vil du være på den sikre side, så udgifter i forbindelse med hjemtransport og sygetransport er dækket ind, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Sygesikringskortet dækker heller ikke planlagt behandling, hvis denne behandling er den eneste grund til, at du er rejst til landet. Behandling, som kan vente til, du kommer tilbage til Danmark, vil heller ikke blive dækket.

Hvem kan få det blå EU-sygesikringskort?

Hvis du bor i Danmark, er statsborger i et EU-land eller i Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, og du er dansk sygesikret, kan du få det blå sygesikringskort.

Undtagelsesvis kan du have ret til kortet, hvis du er statsløs eller konventionsflygtning.

Blåt sygesikringskort pris

Det blå sygesikringskort koster ikke noget, det er gratis, hvis du kan opfylde de tidligere nævnte krav.

Bestil blåt sygesikringsbevis

Bestilling af det blå sygesikringskort foregår digitalt via Borger.dk, klik her. Efter du har ansøgt, vil du modtage et midlertidigt bevis via Digital Post. Selve det fysiske kort vil du modtage med posten efter cirka 2-3 uger.

Udover, at bestille til dig selv, kan du også bestille til din ægtefælle samt eventuelle børn under 18 år. Børn under 18 år kan ikke selv bestille sygesikringsbeviset.

Rigtig god og sikker rejse, Huskdetblaa.dk