Spring til indhold

Teamudvikling vs teambuilding

man, business people, woman

De fleste af os kan godt lide at arbejde i små teams. Vi bruger tid på at lære hinanden godt at kende. Måske bliver vi endda sendt på et teambuildingkursus. Måske som en del af et firmaevent. Vi får en sjov dag sammen med kollegaerne, lederne og administrationen. Vi har dog også vores egne ambitioner. Vi vil gerne gøre karriere. Og ja, hvem vil ikke også gerne have en højere løn? Derfor kan vi komme ud i situationer, hvor alle de der teambuilding-events, som vi har deltaget i, bliver til dårlige investeringer for firmaet, der har betalt for dem.

Ambitioner og karriere

Personlige ambitioner og ønsket om en karriere bevirker, at vi siger farvel til teamet, som vi har arbejdet i – måske i flere år. Vi søger andre steder hen. En ny medarbejder får dit job. Du starter på et nyt. Ja, det sker – og det skal ske. Ellers ville der jo slet ikke ske nogen udvikling – hverken af produkter, ydelser eller procedurer!

Men fordi medarbejdere udskiftes, så kan nogle virksomheders topledelse godt blive ret træt af at se, at teambuilding i forbindelse med firmaarrangementer ikke rigtigt virker. De når ikke til de resultater, som ledelsen i virkeligheden ønsker sig. Hvad er det da, som ledelsen så ønsker sig? Det skal jeg fortælle dig.

Innovation og excellence

Den ønsker, at de små teams, som de hjælper jer til at sætte sammen, udvikler et teamsamarbejde, hvor excellence og innovation er grundstenene, som virksomheden bygger og udvikler sig på og med. Det er en meget tidskrævende proces. Og måske har ledelsen lavet nogle forkerte investeringer, når de har troet, at teambuilding var tilstrækkeligt. Det er det ikke! Så er det sagt.

Teamudvikling af den kaliber, som vi taler om her, kræver nemlig, at der bliver lavet grundige profilanalyser (nej, du bliver ikke udsat for personlighedstests mv. Bare rolig). Analyserne går ud på at sammensætte de rigtige profiler til de forskellige opgaver. Og inden en fuld forståelse for profilerne, der skal til, for at en særlig type opgave kan blive løst, så kan der gå meget lang tid. Det handler nemlig ikke kun om, at I, der skal udgøre teamet, forstår hinanden og kan gå i dialog med hinanden.

Opgaven skal forstås og ejes af alle

Det handler også om at opgaven skal forstås – 100% – af alle, der er med i teamet. Og det kan tage tid, inden en kollega faktisk har selvtillid nok til at sige: ”Hør her, jeg forstår ikke det eller det. Vil I forklare mig det?” Det kan tage måneder, inden teamet når dertil. Det handler om gensidig respekt for de forskellige måder, vi har lært at tænke på.

Det handler også om selvtillid. Og så handler det også om, at alle i teamet har mod til at bruge tid på at være en del af teamet. Det handler derfor også om at teamets medlemmer skal investere sig selv i opgaven.

Det kræver også tid. Og alle disse elementer sker ikke i en bestemt rækkefølge. De sker. Bliver opdaget. Måske i forvirrende sekvenser. Kort sagt: Det tager tid at få et godt teamsamarbejde etableret, fordi det først kræver teambuilding.