Spring til indhold

Lean efter ferien

Det er meget spændende, at LEAN er blevet så populært. LEAN går ud på at skabe gnidningsløse forløb i en virksomhed eller en organisation. Det er kort sagt en metode, som kan bruges til at effektivisere en virksomhed med.

Der er en masse gode grunde til, at en virksomhed skal være effektiv. Den vigtigste er nok, at den skal være konkurrencedygtig. Den næste er sikkert pengene og profitten. Men der er også elementer, som fx medarbejdernes velvære og tagen ansvar for opgaverne. de er ansat til at varetage, som spiller ind.

Indholdsfortegnelse

Lean er ikke nyt

I virkeligheden er det ikke ny videnskab. Det er bare en anden måde at forklare, at ting og processer altid kan forbedres. I gamle dage talte man om forbedringer i organisationerne. Det er det samme. Forskellen er måske kun, at LEAN kan bruges i både produktionsvirksomheder og i virksomheder, der sælger ydelser.

Jeg har for nylig været på et LEAN kursus i noget, som hedder Policy Deployment. Og hvad er det så? Det er faktisk ikke andet end et kursus i, hvordan man oversætter en strategi, som en virksomhed har til mindre, men konkrete mål, milepæle og aktiviteter, som virksomhedens kan forstå og forholde sig til.

Det, som er rigtigt positivt med LEAN filosofien er, at den aktivt inddrager både ledelse og medarbejdere i processen mod at få effektiviseret. Det er faktisk sådan, at ingen i virksomheden kan undgå at blive involveret. Det er der noget meget positivt i, fordi alle indser, at de har en rolle og betydning for virksomheden. Det hjælper, til at alle også tager deres ansvar på sig. Ingen vil senere hen komme og sige, at de bare fik ordre på at gøre sådan eller sådan. Når alle er involverede i processen, og kan se, at deres indsats har betydning andre steder i virksomheden, så forstærkes motivationen. Og samarbejde, som måske har været svært i nogle situationer tidligere, sker nemmere.

Godt kursus

Jeg kan kun tale positivt om LEAN kurset, jeg var på. Det strakte sig over et par dage, men var supersjovt. Underviserne var virkeligt dygtige til at formidle – men det bedste var, at jeg mødte en del ligesindede, som ikke havde nogen som helst idé om, hvad LEAN er. Da jeg kom på kurset, anede jeg intet om det. Nu synes jeg, at jeg har fået en masse input til, hvordan vi kan komme videre med at få virksomhedens strategi og vision ned på et niveau, hvor alle vores medarbejdere kan forstå det og hjælpe os med at nå de mål, som vi har sat.

Det bliver min opgave at hjælpe ledelsen med at få den nye strategi omsat til konkrete mål og aktiviteter, som vores medarbejdere kan se, giver fornuft. Det bliver meget spændende at skulle arbejde med, fordi jeg skal have medarbejderne til at give mig deres input til, hvordan vi kan nå målene. Det er dem, der ved, hvordan arbejdsgangene er, og derfor ved de, også hvordan vi kan forbedre dem. Det bliver helt sikkert en udfordring at få dem til at lege med i processen. Det er nemlig en helt ny tilgang, ledelsen har valgt.