Spring til indhold

Økonomiske problemer

person showing both hands with make a change note and coins

Der har længe været alvorlige økonomiske problemer i din virksomhed. Indtjeningen er faldet. Du har ellers gjort alt for at reducere omkostningerne, men det går simpelt hen ikke længere. Du skylder penge til højre og venstre. Staten skal have skat. Og der skal betale corona-lån. Dine ansatte skal betales. Og leverandørerne?  Ja, de er temmelig utilfredse. Flere har afbrudt kontrakterne, I har. Du er nødt til at indgive en konkursbegæring til skifteretten. Men hvordan gør man det? Det er ikke så svært, hvis du bare har en god konkurs advokat ved din side. Han vil kunne råde dig. Og han vil selvfølgelig hjælpe dig igennem hele processen. Det er nemlig en proces, der kan være ret svær at komme igennem alene.

Advokat på banen omgående

Faktisk bør du tale med en konkurs advokat inden du indgiver din konkursbegæring. Det er nemlig sådan, at advokaten først vil undersøge, om der er en mulighed for at lave en rekonstruktion af firmaet, inden konkursbegæringen indsættes. En rekonstruktion – se her – er lidt det samme, som det, der i gamle dage blev kaldt for betalingsstandsning. Den består i at en rekonstruktør undersøger, om der er forhold i virksomheden, som kan ændres, så gælden bliver mindre. Udskillelse af en særlig afdeling kan komme på tale. Eventuel nye ordninger for afbetaling af gæld til kreditorer kan være en mulighed. Kan det lade sig at gøre at rekonstruere virksomheden, så er der ikke grund til at indgive en konkurserklæring. En rekonstruktion kan dog tage tid og processen skal ske i samarbejde med en regnskabskyndig – hvilket vil sige en statsautoriseret revisor.

Årsagerne skal klarlægges

Det første, som din konkurs advokat derfor vil tale med dig om, inden konkursbegæringen indgives, vil være: Hvad er grunden til at virksomheden er kommet i uføre – fx for hård konkurrence fra andre lignende virksomheder, eller manglende tiltag som fx etableringen af en webshop mv. Derefter vil konkurs advokaten undersøge, hvad der findes af eksisterende gæld – men også fremtidig gæld. Fremtidig gæld kaldes oftest for ’skjulte passiver’. Det kan fx være penge, som virksomheden skal betale i kompensation til medarbejdere, der bliver opsagt. Det kan også være penge som virksomheden skal betale, fordi den bliver nødt til at opsige en kontrakt for leje af fx lagerbygninger eller maskiner, inden kontrakten udløber.

Mange ting i spil i en rekonstruktion

Der er mange forskellige forhold, som en konkurs advokat skal kende til, inden en rekonstruktion kan ske. Derfor er det bedst, hvis du taler med ham eller hende, inden du fortsætter. Advokaten skal nemlig kende virksomheden. Og da han først skal introduceres til de eksisterende forhold, så kan det tage lidt tid. Giv ham en chance. Samarbejd med ham. Når de indledende samtaler har introduceret advokaten til virksomheden, så kan selve rekonstruktionen begynde. Og her skal du holde fast i din konkurs advokat. Hvorfor – sagen går jo via skifteretten. Jo, du skal holde fast i ham, fordi reglerne for rekonstruktion er meget komplicerede. Du har måske læst, at det for nyligt er blevet lettere at gennemføre en rekonstruktion af en virksomhed. Det er sandt nok. Men det betyder ikke, at reglerne ikke er meget komplicerede. Så sørg for at etablere et godt forhold til advokaten.