Skønlitteratur og oversættelser

Udgivet af Charlotte

På vores forlag beskæftiger vi os udelukkende med skønlitteratur, og som en speciel niche gør vi en del i kriminalromaner. En af mine opgaver er at finde egnede bøger i udlandet, som endnu ikke er udgivet i Danmark. Jeg skal vurdere, om der er tale om bøger, som appellerer til et dansk publikum.

Det er et spændende job, og en anden af mine opgaver er at kontrollere de oversættelser, vi får udarbejdet, når vi har valgt at købe rettighederne til en bog. Vi skal jo være sikre på, at den danske version er tro mod originalen, så forfatterens specielle tone i teksten ikke går tabt.

For det er sådan, at selv en meget professionel oversættelse kan overse de nuancer, som forfatteren har fået frem i det originale sprog. Derfor stilles der helt specielle krav af litterær karakter til de mennesker, der skal oversætte et stykke skønlitteratur fra et sprog til et andet.

Selv om vi på forlaget har et korps af erfarne freelance oversættere fra forskellige fremmedsprog til dansk, hænder det af og til, at jeg må kassere dele af en oversættelse, fordi nogle væsentlige detaljer i handlingen er gået tabt, fordi oversætteren ikke helt har formået at fange tråden i forfatterens originale tekst.

Så tager vi en snak om tingene, hvor jeg forklarer oversætteren min opfattelse af, hvad forfatterens oprindelige intention har været. På den måde får vi normalt talt os til rette, så vi i fællesskab kan strikke den danske tekst til, så den er loyal overfor forfatteren.

Kategorier: Feriesnak