God intern kommunikation

Udgivet af Charlotte

God intern kommunikation af Pelle Carlo Nilsson

God intern og ledelseskommunikation er vigtigere end nogensinde og afgørende for enhver kommunes succes. Men hvordan opnår man, at den interne kommunikation skaber værdi i en moderne kommune? Nedenfor har vi listet 5 punkter, som vi mener er medvirkende til at opnå god intern kommunikation:

Topledelsen og dens strategier skal være synlige og relevante for den enkelte medarbejder i kommunen.

Der skal skabes en større sammenhængskraft i kommunen. Det skal ikke være 100 små virksomheder, men én samlet virksomhed – og ikke kun på brevpapiret, men også følelsesmæssigt hos den enkelte medarbejder.

Kommunikationskompetencerne hos ledere og medarbejdere skal udvikles.

Bedre udnyttelse af moderne og elektroniske kommunikationskanaler (video, blogs, åbne debatfora osv.) for at skabe bedre dialog, nærhed og inddragelse i den interne kommunikation.

Brug flere ressourcer på den interne kommunikation og gør kommunikationsafdelingerne større. Sammenligner man bemanding og budget i et typisk kommune med en privat virksomhed af samme størrelse, vil man se, at kommunikationen i kommunen er voldsomt underprioriteret. Læs resten af historien af Pelle Carlo Nilsson her

Kategorier: Feriesnak